Opravujeme / Microsoft Xbox

Microsoft Xbox

Oprava základni desky (poškozená eprom flash) Neodborný zásah do eprom paměti ( flash)

Oprava napájení
Občasná závada napájecího modulu,kde muže dojít i ke zkratu a poškození zákl.desky

Oprava firmwearu sytému
Nepovedený upgrade sytému (kernel)

Oprava portu pro ovladače
Porty jsou sloučené 1-2 a 3-4 lze vyřešit prohozením portů nebo nutná jejich výměna

Vyčištěni a seřízení optiky laseru
Při špatném načítání a zasekavání dvd-média je potřeba vyčistit a seřídit mechainku

Rozšíření pevného disku až na 600gb
Možnost zvětšit kapacitu pevného disku až na 600gb

Čeština v menu
Lze dohrát český jazyk jako základní menu

Výměna mechaniky dvd-rom
Jelikož už xbox byl na trhu 4 roky (2002 - 2006) tak si váš miláček zaslouží už i novou mechaniku

Přehled opravovaných přístrojů a jejich nejčastějších závad Prohlédnout